Even voorstellen: Dieuwke Greidanus

Ik bin ik

Do bist do

Mei ik mysels wêze by dy?

Meisto dysels wêze by my?

Do en ik, doarre wy it oan?

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.